Kenyafadder

Centrumkyrkan Faluns hjälparbete för Kenyas barn


Postgironummer:

475 61 54-3Se filmen om Centrumkyrkans barnarbete i Kenya

Klicka här

 


Besökare på sidan

Sidan uppdaterad

2021-12-20


Nyhetsbrev december 2014

Så har ytterligare ett år gått! Ett år bland många kanske vi, som varit med i fadderarbetet i en rad av år, tycker. Inte så mycket har hänt, arbetet rullar på som vanligt…. Det är lätt att tänka så. Det gör även jag ibland som, från våra nordliga breddgrader, sköter om detta. Alla upplever det nog inte alltid som vi kanske gör.

Jag tänker på det barn som just gått ut förskolan och har möjlighet att gå upp till nästa nivå i skolväsendet. Barnet med föräldrar kan se framtiden an med glädje, inspiration och säkert också en del spänning. En möjlighet som de inte hade fått utan ditt trogna understöd. För dessa barn är det verkligen inte ett år vilket som helst!

Eller den gamla mormodern som fått vårdnaden av sitt barnbarn när föräldrarna avlidit i AIDS. När hon med gråten i halsen berättar för pastorn att hon inte vet hur hon ska kunna försörja barnet. Medan de beder till Gud om en lösning, pågår redan ett samtal i Sverige om en grupp som vill understödja ett barn. Så sammanförs givare och mottagare och ett barn är räddat.

Miriam, en liten försagd åttaårig flicka får börja förskolan i den skola som drivs av Rahab i slummen. Flickan kommer till skolan med trasiga kläder och med en lillgammal blick och trötthet. Hon får ta ansvar för sin lillebror och storebror samt hjälpa sin psykiskt sjuka mamma.

För den lilla flickan är det guld värt att få komma till skolan, få leka, äta lagad mat, få hjälp med kläder och skor.

Idag har hon gått ut första klass och ska få börja klass 2 i januari.

Det finns många berättelser och varje berättelse är ett liv.

Bara ta emot den glädje och tacksamhet som kommer från alla dessa barn och föräldrar som får ta del av fadderhjälpen. Många barn har fått möjlighet att börja skolan och att få ett eller två mål mat varje dag samt mental stimulans som utvecklar dem.

Kära Du, TACK! för att du troget har skickat in dina pengar och jag hoppas du fortsätter detta arbete även framöver.

Jag ber att Gud välsignar dig för vad du gör mot  dessa hans minsta på jorden.

Vår hemsida är nu färdig att besöka. Där finns bilder, film och information. Jag hoppas att hemsidan i framtiden ska innebära mer och tätare information från Kenya. Även direktrapporter från förskolorna i området.

(E-post kan också skickas via hemsidan).    info@kenyafadder.se.

Varm hälsning från Mats Gustafsson, kassör och kontaktperson för Centrumkyrkans fadderkassaCopyright © 2014. All Rights Reserved.