Kenyafadder

Centrumkyrkan Faluns hjälparbete för Kenyas barn


Postgironummer:

475 61 54-3



Se filmen om Centrumkyrkans barnarbete i Kenya

Klicka här

 


Besökare på sidan

Sidan uppdaterad

2021-12-20


Julbrev december 2016

Kära understödjare!

Jag vill nu i juletid passa på att skicka ett varmt tack för ditt engagemang och stöd under året som gått.

Ditt fleråriga stöd är oerhört värdefullt och tillsammans ger vi barn som lever i utsatthet möjlighet till en trygg och positiv skolmiljö.

Under året har ytterligare tre förskolor tagits in i vårt understöd. Platserna Kunchu och Oiti som ligger långt ut på landsbygden ger nu förskoleutbildning till i huvudsak masajbarn. Den tredje skolan heter Betlehem (det är skolans namn och ej namnet på platsen!).

Ytterligare en skola, Yerusalem, kommer eventuellt att delfinansieras av vår fadderkassa under nästkommande år.

God Jul och ett gott nytt år!

Mats Gustafsson

Kassör för fadderkassan

e-post: info@kenyafadder.se

www.kenyafadder.se



Copyright © 2014. All Rights Reserved.