Kenyafadder

Centrumkyrkan Faluns hjälparbete för Kenyas barn


Postgironummer:

475 61 54-3Se filmen om Centrumkyrkans barnarbete i Kenya

Klicka här

 


Besökare på sidan

Sidan uppdaterad

2021-12-20


Historik

Östra delen av Kenya och norra Tanzania har varit hemvist för masajerna ända sedan de vandrade ner från norra Afrika till östafrika. Regnskogen var då utbredd på Kilimanjaros sluttningar, regnen kom som de skulle mellan november till april, floderna hade sitt vatten och folket levde i god hälsa. 

Under senare delen av 1900-talet började andra stammar invandra till masajland, framför allt kikuyostammen som ville börja odla marken. Därmed har nästan all regnskog avverkats och den ekologiska balansen störts. 

Numer är regntiden uppdelad i två korta perioder, i november/december och sedan i april. Det gäller då att det regnar tillräckligt för att få majs och bönor att växa och mogna. 

Masajerna har starka traditioner och har hållit sin stam obeblandad av andra stammar tills förra seklet då en viss inblandning skedde, när masajmän gift sig med kvinnor som kan konsten att odla. Masajerna har alltid levt av sin boskap och flyttat allt efter tillgång till bete. Fortfarande lever större delen av detta folk i hyddor gjorda av lera och kodynga. 

En familj har en gård sk boma eller manyatta där det kan bo omkring 40 personer. Hyddorna är byggda i en stor cirkel och boskapen har sitt skydd i mitten av gården. 

En masajman får ha flera hustrur. Det sociala nätet och skyddet är mycket starkt och föräldralösa barn och änkor har sin status okränkt i stammen. Både kvinnor och män omskärs. Under 1900 talets senare del har stammen minimerats pga sjukdomar och torrperioder och senast har AIDS utplånat hela gårdar. Först under de senaste 40 åren har masajerna accepterat att låta sina barn utbildas och att ta emot sjukvård.
Copyright © 2014. All Rights Reserved.