Kenyafadder

Centrumkyrkan Faluns hjälparbete för Kenyas barn


Julbrev 2020


Postgironummer:

475 61 54-3Se filmen om Centrumkyrkans barnarbete i Kenya

Klicka här

 


Besökare på sidan


Sidan uppdaterad 20201219


Julbrev december 2020

Kära faddervän!

Nu har det återigen gått ett år, och dessutom ett mycket annorlunda år pga pandemin. Jag hoppas du är frisk och får njuta av ännu en jul.

Även i ”vår” del av Kenya har pandemin skapat problem. Inte så mycket av smittade personer som av de restriktioner som infördes över hel landet oavsett hur omständigheterna såg ut.


Read more...

Augusti  2020

Nu i augusti är det fortfarande relativt lugnt i vårt område i Kenya vad gäller Coronaviruset. Enstaka personer har smittats. Skolorna är stängda fortfarande men ny ställning ska tas om öppnande i september. 

Våra fadderpengar ger lärarna en liten lön samt hjälper de mest utsatta med mat.


Read more...

Rapport om nuläget i kenya

Kära fadder!

Varmt tack för er uthållighet och hjälp till barnen i södra Kenya. 

Läget i Kenya är följande: 

Coronaviruset har orsakat ett fåtal dödsfall och ännu inte så många smittade, men är i stigande. Från mars stängdes alla skolor, kyrkor och annat där man samlas många, bland annat all torghandel. Torghandeln är så viktig för folket.


Read more...

JULBREV DECEMBER 2019


Falun december 2019

Kära fadder!

Det har nu gått ett år igen och julen närmar sig med stormsteg.

Jag vill först av allt tacka för ditt understöd till barnen i södra Kenya. Det kan inte nog understrykas vad viktig denna insats är för varje enskild liten pojke och flicka där.


Read more...

JULBREV DECEMBER 2018

Kära fadder!

Nu är vi åter igen vid slutet av ett år, ett år av stora och små händelser. Mycken information och debatt om klimatets förändring. Och visst ser vi påverkan av klimatförändring även i södra Kenya där vi har våra insatser.

De viktiga regnen har blivit helt oförutsägbara. Ibland kommer inget regn och ibland i massor.

I år har verkligen vatten till barnen och familjerna stått i centrum.


Read more...

Julbrev december 2017

God Jul!

En droppe i havet? Vår lilla fadderverksamhet kan ses som liten och obetydlig i jämförelse med de stora rikskända organisationernas. Vår fördel, i vår litenhet, är just att vi är små! Vi har små omkostnader som belastar fadderkassan.

De pengar vi skickar ut är effektiva slantar. I likhet med de stora organisationerna drabbas dock även vi av bankavgifter.


Read more...

Julbrev december 2016

Kära understödjare!

Jag vill nu i juletid passa på att skicka ett varmt tack för ditt engagemang och stöd under året som gått.

Ditt fleråriga stöd är oerhört värdefullt och tillsammans ger vi barn som lever i utsatthet möjlighet till en trygg och positiv skolmiljö.

Under året har ytterligare tre förskolor tagits in i vårt understöd.


Read more...

Julbrev december 2015

God Jul!

 

Det nya året har redan blivit gammalt, tiden går så fort. Ett nytt år står på vänt.

Detta år har präglats bl.a. av kriser i Syrien, Afghanistan och andra länder. Flyktingströmmen från dessa länder har nått proportioner som blir svårhanterliga. Det är en självklarhet att vi i möjligaste mån ska hjälpa människor som flyr från krig och förtryck.

Flödet av ensamkommande barn är betydande.


Read more...

Nyhetsbrev december 2014

Så har ytterligare ett år gått! Ett år bland många kanske vi, som varit med i fadderarbetet i en rad av år, tycker. Inte så mycket har hänt, arbetet rullar på som vanligt…. Det är lätt att tänka så. Det gör även jag ibland som, från våra nordliga breddgrader, sköter om detta. Alla upplever det nog inte alltid som vi kanske gör.


Read more...


Copyright © 2014. All Rights Reserved.